7 rowerów dla dzieci w Gdansku - współpraca z WFOŚiGW

Rower Pomaga w Gdańsku 
Kolejne 7 rowerów trafiło do domów dziecka w Gdańsku, w tym jeden ufundowany przez Urząd Miasta Gdańsk.

A Gdańsk został Rowerową Stolicą Polski w akcji Rower Pomaga za przejechanie największej ilości kilometrów.

Projekt "Rower Pomaga w Województwie Pomorskim" wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdansku.

Nazwa zadania: „Rower Pomaga w województwie pomorskim” 
Koszt kwalifikowany zadania: 17 000 zł 
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 10 000 zł   

Głównym elementem akcji było i jest nakłanianie jej uczestników do jazdy na rowerze. Za kilometry wspólnie przejechane na rowerze Arka przekazuje rower dziecku z domu dziecka lub świetlicy środowiskowej. Akcji towarzyszą eventy, konferencje prasowe, promocja w mediach, aktywność w mediach społecznościowych, stoiska informacyjne. Na stronie roweropomaga.pl cały czas funkcjonuje specjalny kalkulator CO2.

Efektem ekologicznym projektu jest przeprowadzenie wydarzeń w formie happeningów udziałem młodzieży szkolnej promujących akcję i zachęcających uczestników wydarzenia do wzięcia udziału w realizowanym Zadaniu: Gdańsk (8.10.2018) Dom dziecka, Gdynia (12.09.2018) Szkoła Podstawowa nr 26, Słupsk (11.09.2018) Szkoła Podstawowa nr 5. Wydarzenia miały na celu podniesienie świadomości społecznej na temat ekologicznych środków transportu oraz oddziaływać rzecz kształtowania postaw społecznych w stosunku do ekologii i ochrony środowiska.

W ramach projektu odbyło się:

1. Stworzenie rywalizacji i profili dla poszczególnych gmin i drużyn rowerowych – 3 sztuk

Takie profile stworzymy dla partnerów naszego projektu na stronie www.rowerpomaga.pl oraz na portalu Endomondo. Profil zawierał krótki opis działania, kontakt do partnera oraz jego logo. Profile pozwalają na angażowanie w akcję różnorodnych grup społecznych (szkół, drużyn rowerowych i rowerzystów indywidualnych).

2. Promocja akcji w mediach i mediach społecznościowych poprzez organizację konferencji prasowych oraz współpracę z mediami 

W każdym mieście z okazji rowerowego happeningu organizowaliśmy konferencje prasowe i zapraszaliśmy na nie dziennikarzy. Współpracowaliśmy z naszymi partnerami korzystając z ich kontaktów z mediami lokalnymi. Mocnym elementem promocji była także obecność w mediach społecznościowych.

3. Organizacja happeningów z udziałem młodzieży szkolnej promująca akcję w współpracujących gminach. – 3 happeningów

W ramach przygotowania happeningu wybrana  firma przygotowała:- koncepcję  i scenografię happeningu . Firma wykonująca zlecenie przygotowała namiot dla młodzieży w razie deszczu/lub mocnego słońca, - sprzęt nagłaśniający, - stolik na materiały informacyjne dotyczące kampanii

  • Gdańsk - 8 październik 2018 - Domy dziecka 
  • Gdynia - 12 wrzesień 2018 - Szkoła podstawowa nr 26 
  •  Słupsk - 11 wrzesień 2018 - Szkoła podstawowa nr 5 + goście z innych szkół i Urzędu Miasta

4. Przygotowanie i druk plakatu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. – 1000 sztuk

To wydawnictwo dotyczyło w hasłach problematyki promocji komunikacji rowerowej. Plakat każdorazowo promował akcję Rower Pomaga. Plakat (format A2, 1 tys. sztuk) przedstawiał główną grafikę kampanii, jej partnerów oraz cele i zaplanowane działania.

5. Zakup rowerów dla dzieci z domów dziecka, świetlic środowiskowych, organizacji pozarządowych z Województwa Pomorskiego. – 10 rowerów

W ramach realizacji projektów zakupiliśmy rowery  Wręczanie odbyło się na happeningach w trzech miastach Słupsk, Gdynia i Gdańsk. Rowery zostały przekazane:

  • Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Gdyni sztuk 1
  • Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom im J.Korczaka sztuk 1
  • Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupsku sztuk 2
  • Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Gdyni sztuk 1
  • Dom Dziecka na Wzgórzu Gdańsk sztuk 2
  • Dom dziecka Zielony Zakątek Gdańsk sztuk 2
  • Dom Dziecka na Polanie Gdańsk sztuk 2

Szacujemy, iż we wszystkich warsztatach oraz poprzez zgłoszenia przejechanych kilometrów na stronie www.rowerpomaga.pl oraz na portalu Endomondo w akcji wzięlo udział ok. 1000 uczestników (640 endomomdo, 200 happeningi i 260 ze strony)

Ilość przejechanych rowerowych kilometrów – przeszło 1mln

W Województwie Pomorskim ilość przejechanych kilometrów na stronie www.rowerpomaga.pl oraz na portalu Endomondo w akcji na 1 145183 w Gdańsku, 318784 w Słupsku oraz 70762 w Gdyni.

Gdańsk został Rowerową Stolicą Polski w akcji Rower Pomaga za przejechanie największej ilości kilometrów.

W 2018 roku -to był bardzo dobry rok dla naszej akcji Rower Pomaga. Rekordowa ilość przejechanych kilometrów. Kolejne miasta, które dołączyły do akcji. Nowe instytucje wspierające nas oraz I nagroda Travelery za kampanię społeczną roku.

W Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbyła się Gala, na której Fundacja Ekologiczna ARKA otrzymała za akcję ROWER POMAGA nagrodę TRAVELERY  - 12 edycji plebiscytu National Geographic w kategorii „Społeczna inicjatywa roku”. W sumie na 3 kategorie oddano ponad 50 tysięcy głosów. Podczas nominacji Jury doceniło różnorodność tematyczną akcji Rower Pomaga, która także promuje rowerowe podróże.

Powrót do listy aktualności