Leśna trasa obok Kielc

Poniżej opis z wydanego przez Lasy Państwowe przewodnika i kilka naszych zdjęć.

Szczególną cechą tej trasy rowerowej jest jej lokalizacja: w granicach miasta, tuż obok miejskiej zabudowy Kielc.
Trasę wytyczono na terenie Nadleśnictwa Kielce w lesie porastającym Pasmo Posłowickie, w Chęcińsko-Kieleckim Parku Krajobrazowym. W drzewostanie dominują tam sosna i jodła. W czasie jazdy można także dostrzec dęby, buki i osiki. Część trasy leży na trasie rowerowej „Polska Wschodnia”.
Dydaktyczne walory trasy zwiększają tablice informacyjne z mapami i tablice edukacyjne, przy których ustawiono stojaki na rowery. Podano też kody QR z adresem strony internetowej Nadleśnictwa Kielce.

W sąsiedztwie ścieżki znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej „Biesak- -Białogon”. Nazwa pochodzi od góry Biesak (381 m n.p.m.) i miejscowości Białogon, obecnie dzielnicy Kielc. Jest to rezerwat geologiczny dawne wyrobisko, w którym pozyskiwano występujące tu skały. W ścianie wyrobiska widoczne są warstwy skalne zaburzone przez kaledońskie ruchy górotwórcze. Najstarsze z tych skał, równocześnie najstarsze w całym regionie, powstały w kambrze, ponad 500 mln lat temu. Cenne są również przyrodnicze walory rezerwatu. Drzewostan tworzy sosna z niewielką domieszką dębu, buka, jodły i osiki. Dno wyrobiska zajmuje woda. W pobliżu trasy znajdują się miejsca pamięci związane głównie z drugą wojną światową, m.in. miejsca masowych egzekucji ludności Polskiej dokonywanych przez hitlerowców w latach 1940–1944 oraz symboliczny grób-pomnik harcerza Wojtka Szczepaniaka zamordowanego przez hitlerowców.

Powrót do listy aktualności