Rowerowe Jaworze

ROWER POMAGA w Jaworzu...
Celem realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem była edukacja ekologiczna ogółu społeczeństwa gminy Jaworze na temat edukacyjnej związanej z profilaktyką uzależnień-promocja zdrowego stylu życia, i transportu niskoemisyjnego.

Poprzez organizację niedużego pikniku ekologicznego w dniu 27 sierpnia w Amfiteatrze w centrum Jaworza gdzie 4 animatorów na 6 stanowiskach prowadziło edukację związana z profilaktyką uzależnień- poprzez promocją zdrowego stylu życia i promocję niskoemisyjnego transportu, w szczególności rowerowego dotarliśmy do całych rodzin spacerujących po Jaworzańskim Parku Zdrojowym. Pogoda była wyborna...

Spotkania i zabawy z całymi odwiedzającymi nasze stoiska ekologiczne rodzinami, szukaliśmy wspólnych rozwiązań aby przedstawić dzieciom i młodzieży inne ciekawsze czynności, związane z ich prawidłowym rozwojem społecznym, fizycznym i umysłowym.
Nasze wydawnictwa trafiły do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum w Jaworzu i Biblioteki Gminnej

Dziękujemy za wspólny czas...

z dziećmi i młodzieżą spotykamy się na warsztatach 3 października na Pikniku Zadbaj o Klimat w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu.

Powrót do listy aktualności